Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hynt Media V.O.F. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van/over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet nagaan of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hyntmedia.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Hynt Media V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

Hynt Media V.O.F. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons bewaartermijn voor het opslaan van uw persoonsgegevens is 1 jaar. Het kan mogelijk zijn dat uw gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld voor de administratie. In dit geval zullen uw gegevens worden vernietigd wanneer deze niet meer nodig zijn voor interne doeleinden.

Delen met anderen

Hynt Media V.O.F. verstrekt uw persoonlijke gegevens slechts aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op uw apparaat, zoals computer, tablet of smartphone, kan worden opgeslagen. Hynt Media V.O.F. maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website en de werking ervan te verbeteren. Daarnaast worden er van analytische cookies gebruik gemaakt, zodat onze website later kan worden geöptimaliseerd voor uw browser. Aangezien deze cookies compleet anoniem worden opgeslagen, hoeft u geen zorgen te maken dat uw privacy wordt geschonden.

Onze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hyntmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken zodat uw privacy kan worden gewaarborgd. Hynt Media V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Hynt Media V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hyntmedia.nl